Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd, gevestigd aan Maasbandijk 10, 6606KB Niftrik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hoogeerd.nl Maasbandijk 10, 6606KB Niftrik +31 24 6414032

Marieke Oosterhout-Lepoutre is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd zij is te bereiken via marieke@hoogeerd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@hoogeerd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

‘Google Analytics’
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Vacatures:
Bij het selecteren van de juiste kandidaat maken we gebruik van internetresearch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@hoogeerd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


1.1 Hotelgasten, verwerkingsregister

Gevraagde gegevens Doel Wettelijke grondslag Derde ontvanger Technologie Bewaartermijn Opmerking  
NAW, telefoon en email belasting-afdracht wet NVT Clock

Server

Outlook

wettelijke bewaartermijn
geboorteplaats belasting-afdracht NVT Clock wettelijke bewaartermijn
geboortedatum belasting-afdracht NVT Clock wettelijke bewaartermijn
CC financiele garantie gerechtvaardigd belang NVT Clock tot de vervaldatum van de kaart
Allergenen informatie voeding aanpassen vitaal belang NVT Server

Outlook

Restaurantboek

Kassa

Alleen als de gast het zelf aan geeft
Camerabeelden veiligheid overeenkomst NVT BTG 14 dagen

1.2 Restaurantgasten, verwerkingsregister

Gevraagde gegevens Doel Wettelijke grondslag Derde ontvanger Technologie Bewaartermijn Opmerking  
Naam, telefoon dienstverlening overeenkomst NVT Restaurantboek wettelijke bewaartermijn
emailadres dienstverlening overeenkomst NVT Server

Outlook

wettelijke bewaartermijn
Allergenen informatie voeding aanpassen vitaal belang NVT Server

Outlook

Restaurantboek

Kassa

wettelijke bewaartermijn Alleen als de gast het zelf aan geeft
Camerabeelden veiligheid overeenkomst NVT BTG 14 dagen

1.3 Banquetinggasten (zakelijk en particulier), verwerkingsregister

Gevraagde gegevens Doel Wettelijke grondslag Derde ontvanger Technologie Bewaartermijn Opmerking  
NAW, telefoon en email dienstverlening overeenkomst NVT Clock

Server

Outlook

wettelijke bewaartermijn
CC financiele garantie gerechtvaardigd belang NVT Clock tot de vervaldatum van de kaart
Allergenen informatie voeding aanpassen vitaal belang NVT Server

Outlook

Restaurantboek

Kassa

wettelijke bewaartermijn Alleen als de gast het zelf aan geeft
Camerabeelden veiligheid overeenkomst NVT BTG 14 dagen

1.4 Nieuwsbrief inschrijvingen (zakelijk en particulier), verwerkingsregister

Gevraagde gegevens Doel Wettelijke grondslag Derde ontvanger Technologie Bewaartermijn Opmerking  
Naam en email verzenden nieuwsbrief overeenkomst NVT kaartje wettelijke bewaartermijn
Naam en email verzenden nieuwsbrief overeenkomst NVT YMLP

Mailchimp

tot uitschrijving

1.5 Websitebezoekers (zakelijk en particulier), verwerkingsregister

Gevraagde gegevens Doel Wettelijke grondslag Derde ontvanger Technologie Bewaartermijn Opmerking  
ingevulde gegevens contact

formulier

dienstverlening overeenkomst NVT
IP adres dienstverlening overeenkomst NVT
Cookies informatie overeenkomst Google Analytics 2 jaar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@hoogeerd.nl