Aanstaande vrijdag blijft de sluit in Grave geruime tijd gesloten en wordt de sluis in Lith open gezet.
Hierdoor stroomt er veel water vanuit het Maasgebied tussen Grave en Lith stroomafwaarts richting zee
waardoor de waterstand bij Hoogeerd extreem laag zal zijn.
De oevers van de Maas bij Niftrik komen voor een groot stuk droog te liggen.
Dit doet Rijkswaterstaat om de zijkanten van de vaargeul schoon te maken
zodat boten met een grotere diepgang weer dichter langs de kant kunnen varen.
Maar tussen het afval kunnen natuurlijk ook schatten liggen. Wie weet vind je iets moois dus neem je schepje mee en kom mee zoeken en opruimen.

Naar verwachting is de laagste stand van de Maas tussen 15.00-18.00 uur.
Daarna gaat de sluis weer dicht, anders is dat slecht voor onze dijken omdat ze geen tegendruk meer hebben.

Ben je onlangs wat kwijtgeraakt in het water? Grote kans dat je het weer terug kunt vinden aanstaande vrijdag.

Dit tafereel zal spectaculaire beelden gaan opleveren, goed te zien vanaf ons terras en restaurant.

Kom je ook kijken naar deze bijzondere actie?

Tot vrijdag 🙋